albo

albo urodzę się 1 stycznia, 1 października lub 1 listopada 1880 w Kutnie.