albo

albo urodzę w mieście Köslin (dziś Koszalin), gimnazjum skończę w Stettin (dziś Szczecin).