ludzie po co

ludzie gromadzą słowa licząc że słowa im wskażą po co